Környezetvédelmi Termékdíj

A termékdíjról

 

Az egyes termékek funkciójuk betöltése során használatukkal, valamint elhasználódásuk után - általában hulladékként - terhelik vagy veszélyeztetik a környezetet. A termékdíjas szabályozás célja, hogy a termékdíj-köteles termékek által közvetve vagy közvetlenül okozott környezeti károk megelőzéséhez, mérsékléséhez az állam számára pénzügyi forrásokat teremtsen. E veszélyek és várható terhelések csökkentése, illetve a financiális források megteremtése érdekében a termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója köteles a termék tömegére megállapított díjat fizetni, a következők szerint. A reklámhordozó papírok termékdíjának megfizetéséről szóló 2012. január 02-án életbe lépett törvény 2014.01.01-i hatályú módosítása szerint, Magyarországon a reklámhordozó papírok után fizetendő termékdíj 85 Ft/kg+ÁFA, az irodai papírok után 19   Ft/kg+ÁFA,   a   papír   csomagolások   után   19   Ft/kg+ÁFA,   a   műanyag   csomagolások   után 57 Ft/kg+ÁFA a fizetendő termékdíj. A termékdíjak befizetése törvényi kötelezettség.

Mely esetekben kell megfizetni a termékdíjat? 

A 2011. évi LXXXV törvény alapján, bizonyos nyomdai termékeket, a felhasználásuktól függően termékdíj fizetési kötelezettség terhel. A díj alapja a termékdíj köteles késztermék súlya.

Megrendelőinknek a megrendelés során, a megfelelő opció kiválasztásával nyilatkoznia kell, hogy terméke termékdíj kötelezett-e vagy nem. A lenti tájékoztató alapján ez egyszerűen eldönthető.

E törvény alkalmazásában termékdíj köteles termék tartalom és felhasználás szerint 4 jogcím alapján határozódik meg:

csomagolószer;
- reklámhordozó papír;
- egyéb műanyag termék;
- irodai papír
 

1. Papír, karton, vagy hullám papír csomagolás termékdíj köteles termék (díja 19 Ft/kg+ÁFA) 

- doboz, pánt, tok, bliszter,
- matrica, címke, ha csomagolás része
- papírtáska
- egyéb csomagolásra használt papír, ha csomagolás része
- CD,DVD tok, borító

A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha

 - a csomagolószert termékdíjátalány fizetésre jogosult mezőgazdasági termelőként csomagolás előállítására használja fel,
- a csomagolóanyagot vagy a csomagolási segédanyagot
- mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására, vagy
- más termék előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) használja fel,
- a termékdíjköteles terméket termékdíj raktárba szállítja be.
 

Amennyiben rendelésed leadásakor a fentiek szerint nyilatkozol, azaz ezeket jelölöd be, az ÁSZF értelmében ez aláírt nyilatkozatnak minősül.

 

2. Reklám hordozó termékdíj köteles termék (díja 85 Ft/kg+ÁFA) 

- a gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes számai,
- az egyéb nyomtatott anyagok közül a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány,
- a térkép,
- a nyomtatott képeslap,
- az üdvözlő- és más hasonló kártya - a névjegykártya kivételével -,
- a nyomtatott naptár,
- a nyomtatott üzleti reklámanyag,
- a katalógus, a prospektus,
- a reklámposzter és hasonlók,
- a röplap és az egyéb szöveges kiadvány - ideértve azt is, ha mindezek más kiadvány külön mellékletét képezik.

Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:

- a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,
- a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap,
- a könyv, tankönyv;

 Amennyiben rendelésed leadásakor a fentiek szerint nyilatkozol, azaz ezeket jelölöd be, az ÁSZF értelmében ez aláírt nyilatkozatnak minősül.

 

3. Egyéb műanyag termék (díja: 57 Ft/kg+ÁFA)

Minden műanyagból készült termék (pl.: alátét, doboz, címke, öntapadó, stb) - a műanyag bevásárló-reklám táska kivételével, ha - e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint a kötelezett vevője (a továbbiakban: Megrendelő) nyilatkozik, hogy a termék nem tartalmaz 50%-nál több gazdasági reklámot.

4. Irodai papír termékdíj köteles termék (19 Ft/kg+ÁFA )

- információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír, amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra,
- az iratok, dokumentumok, folyóiratok vagy hasonló termékek tartására, rendezésére szolgáló, papírból készült iratrendező,
- dosszié,
- iratborító,
- levélrendező és irattartó mappa,
- jegyzettömb;
 
Amennyiben a terméked csomagoló anyag, irodaszer, reklámhordozó és szeretnéd külföldre szállítani és a termékdíj fizetése alól is szeretnél mentesülni, keress meg minket penzugy@endobozom.hu email címen és egy átvállalási szerződés megkötésével és a törvényi megfeleléssel ezt meg tudod tenni.